Genel

Doğada Altın Nasıl Oluşur?

Dünyada tespit edilmiş onlarca elemen onlarca maden çeşidi var. Madenlerin bazıları doğal koşullar ile oluşurken bazıları laboratuvar ortamında meydana getiriliyor. Doğada yer alan madenlerin bazıları çok değerli iken bazılarının maddi olarak çok fazla değeri yok. Madenler içinde en dikkat çekenlerden biri yüzyıllardan beri peşinde koştuğu altın.

Altın sadece doğada meydana gelen maddi değeri en fazla olan birkaç madenden beri. Medeniyetler için zenginlik göstergesi olan altın bazı dönemlerde ödeme aracı kimi zamanda güzel görünmek için bir takı olarak yer aldı. Sadece doğal şartlarda elde edilebilen altının bu kadar değerli olmasında birçok neden var. Altının oluşumunun süreci için birçok bilimsel söylem var.

Altın Hangi Döneme Ait

Altın hem oluşum hem kullanım açısından en eski madenlerde biri olarak bilinir. Altının doğada oluşma sürecine bakarsanız dünyanın 1. Döneminde oluşumlarda ortaya çıktığını görebilirsiniz. 1. Dönem oluşumları içinde yer altın keşfi Eski Mısıra kadar dayanır. Bazı kaynaklarda çok daha eski bir kökeni olduğu ile ilgili bulgular var.

Altın laboratuvar ortamında elde edilemeyecek çok uzun bir sürece ihtiyaç duyan değerli bir maden. Altın madenin volkanik kökenli bir madendir. Bu sebeple volkanik hareketlerin daha sık görüldüğü coğrafyalarda daha sık karşılaşılır. Altın maden olarak işlemesi son derece meşakkatlidir. Altın madenini gelişme sürecinin anlaşılması en önemli noktası olan oluşma evresinin anlaşılması ile söz konusu olabilir.

Altın Nasıl Meydana Gelir

Altın doğada en uzun süreçte ortaya çıkan madenlerden biridir.

Yumuşak bir yapıya sahip olan özellikle volkanik oluşumların görüldüğü aşanlarda magma tabakasının katmanlarının yeryüzüne çıkışı sırasındaki başkalaşım ile altın yatakları meydana geliyor. Magma katmanları meydana gelirken soğuma söz konusu. Soğuma sırasında bazı maddeler baskı, basınç ile kendilerine yüzeye çıkmak için damar gibi kanallar açar. Bu kanallarda ki tortullar başta ısı olmak üzere, su, hava ve minarelerin katkısı ile altın madenini temelini oluşturur.

Bölgelere göre altın madenine ulaşma işlemenin zorluğu süreci değişiyor. Madenin bu kadar değerli yapan en önemli noktalardan biri işlenebilirliğinin kolaylığı, şekil almasından dolayıdır.

Altın Madenin Diğer Madenlerden Ayıran Özellikler

Altın madeninin bu kadar değerli yapan diğer madenlerden ayıran en önemli özelliklerinden biri düşük ısıda akışkan bir yapı alması ve istenen şeklin rahatlıkla verilebiliyor olması. Birçok madenin aksine altın donduktan sonra son derece sağlam bir maden halini alıyor. Altın madeni en eski uygarlıklardan beri farklı metotlar ile çıkarılmış işlenmiş kendine farklı kullanım alanları bulmuştur.

Altının Doğada Bulunduğu Yerler

Altın nerede bulunur; Bütün madenlerde olduğu gibi Altın madenin de çekirdeğe ne kadar yaklaşırsanız o kadar rezerv elde edebilirsiniz. Altın madenin bulunduğu yerler Volkanik yapıdaki kuvarslar, okyanuslar yer alan derin çatlaklar, nehirlerin yatakları Altın rezervlerine ulaşabileceğiniz yerler arasında.

Nehirlerden Altın Çıkarma

Altının en kolay çıkarıldığı en kolay yer Akarsu yataklarıdır. Akarsu yataklarında ortaya çıkan altın rezervlerine ulaşmak çok zor olmadığı gibi altının kullanılır hale getirilmesi de daha kolaydır. Akarsu yataklarındaki toz halinde bulunan Altın için bir elek yeterlidir.

En eski yöntemlerden biri olan elek sisteminde akarsu yatağındaki kum eleğe alınır ve sallanır. Elekteki kum kenarlara doğru çekilirken Altın daha fazla ağırlığı sahip olduğu için eleğin ortasına kalır. Bu yöntem süre ve maliyet açısından en iyi seçeneklerden biridir. Her geçen akarsu yataklarındaki altın rezervleri azaldığı için farklı arayışlar daha fazla teknoloji kullanılmaya başlandı.

Kayaçlardaki Altınların Çıkarılması

Kuvarslı kayalarda Altın zerre denilecek şekilde yer alır. Bu da altının bu kayalar içinde bulunmasını maliyetli ve daha zor olması anlamına geliyor. Gram halindeki altının bulmak için tonlarca ağırlıktaki kayaların parçalanması gerekebilir. Parçalanan kayalar başka bir alana alınır ve siyanürlü bir karşım ile altının kayalardan ayrıştırılması sağlanır. Ayrıştıran Altın çinko ile istenen halini alır. Bu yöntemde oldukça uzun zamandan beri uygulanan yöntemler arasındadır. Altının doğadaki bulunduğu coğrafya dikkate incelendiğinde en büyük rezervlerin Güney Afrika olduğu dikkat çekiyor. Altın rezervlerinin Güney Afrika’da yer almasının temel sebebi Bu bölgenin en eski kara parçası olmasından dolayı. Özellikle kuvarslı kayalarda yer alan altın rezervleri en çok görülenler.